LỜI THÁNH GIÁNG TRẦN ĐỌC LỊCH SỬ THẦN NGƯỜI THIÊN GIÁNG THẾ

LỜI THÁNH GIÁNG TRẦN ĐỌC LỊCH SỬ THẦN NGƯỜI THIÊN GIÁNG THẾ Hai đền thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. (Bài viết từ năm 1999 đến năm 2014)   Lời Thiên Cha đọc những việc Thần Hai đền có tích của Thánh Nhân Người xưa có công làm việc lớn Có tích cho dân, cho Thánh Nhân Ở thôn Khê Khẩu của người trần Có Tiên giáng hạ nơi luyện quân Của vị tướng ông Trần Hiển …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

VIẾT VỀ ĐỨC TRẦN HIỂN ĐỨC ĐỀN KHÊ KHẨU

VIẾT VỀ ĐỨC TRẦN HIỂN ĐỨC ĐỀN KHÊ KHẨU Đây là một dấu tích Thần Ông Trần Hiển Đức đã từng năm xưa Qua bao ngày tháng thoi đưa Người đã phải trải bốn mùa gian nan Qua bao ngày tháng lầm than Người đã vì nước đánh tan quân thù Để lại cho dân bây giờ Nơi Đền Khê Khẩu miền quê nghĩa tình Là một người con Thiên Đình Đã gửi cho một gia đình nuôi mang Người đã để lại trần gian Dấu ấn lịch …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI CHA MONG ĐỢI TRẦN ĐỜI VIỆC DÂN, VIỆC NƯỚC VIỆC TRỜI TÂM LINH

LỜI CHA MONG ĐỢI TRẦN ĐỜI VIỆC DÂN, VIỆC NƯỚC VIỆC TRỜI TÂM LINH 7 h 00' ngày 4/3/2002 - 21/Giêng/ Nhâm Ngọ Lời Cha mãi mãi trường sinh Hồn Cha báo gọi dân mình nước Nam Hãy cảnh giác đạo tà gian Hiện nay nhũng loạn lan tràn khắp nơi Khắp trong nước Việt sáng ngời Bọn tà gây rối khắp nơi tung hoành Bây giờ đang lúc giao tranh Hồn Cha giáng dành cho nước, dân ta Lời Cha đọc trước cửa …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI CHA BÁO GỌI TIẾNG NÓI CỦA THẦN GỬI CHO NGƯỜI DÂN XÃ TRẦN VĂN ĐỨC

LỜI CHA BÁO GỌI TIẾNG NÓI CỦA THẦN GỬI CHO NGƯỜI DÂN XÃ TRẦN VĂN ĐỨC 6h 50' Ngày 10/3/2002 - 27/Giêng/Nhâm Ngọ Lời Cha báo dưới người trần Cán bộ, dân xã biết phần việc Thiên Việc Trời, việc Đất thiêng liêng Việc Phật, việc Thánh, Thần thiêng nước nhà Cán bộ, dân xã đã là Ghi lòng tạc dạ đáp là công ơn Đó là việc làm sớm hôm Một việc uống nước nhớ nguồn Ông Cha Ai sinh ra nước Nam …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI CHA BÁO GỌI TIẾNG NÓI CỦA THẦN TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

LỜI CHA BÁO GỌI TIẾNG NÓI CỦA THẦN TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU 12h 39' ngày 10/3/2002  - 27/Giêng/Nhâm Ngọ Nay Cha báo gọi cho trần Con về nhận lệnh Đình Thần nơi đây Về viết lời Ông đọc nay Cho dân thôn, xã, huyện nay tỉnh nhà Lời Ông và lời Hai Bà Hai đền lịch sử chẳng là có sai Đó là công việc Thiên đài Mà Cha sai cắt trên vai ghế đồng Vì con là của Thiên hồng Của Trời, của Đất, của sông …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

LỜI NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU 14h 35' ngày 10/3/2002 - 27/Giêng/ Nhâm Ngọ Ta gọi con về viết lời Thần Những lời tha thiết thật ân cần Những lời của Thần nay muốn nói Những lời của Thần nay muốn hỏi Hỏi trần có nói gọi có thưa Gọi con về đây giữa ban trưa Đọc cho con viết lời dẫn đưa Của Trần Hiển Đức chẳng có thừa Giữa trưa con thưa ta đã biết Những lời con viết buổi …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI BÀ TRƯNG TRẮC VIẾT TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

LỜI BÀ TRƯNG TRẮC VIẾT TẠI ĐỀN HÒA BÌNH Lúc 15h ngày 12//3/2002  - 29/Giêng/Nhâm Ngọ Lời người kiếp trước xa xưa Hôm nay giáng thế đọc đưa cho đời Hôm nay tại một cửa Trời Hồn xưa Bà đọc gửi đời nước, dân Gửi cho dân xã có phần Ngôi đền lịch sử Thánh nhân nước nhà Ngôi đền nhỏ bé thiết tha Hai cây đa lớn cho ta sự đời Cho ta sự tích sáng ngời Một đôi Tiên nữ, hai người chị em Sử …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

MỪNG ĐỀN CỦA ĐỨC TƯỚNG ÔNG ĐỀN KHÊ KHẨU

MỪNG ĐỀN CỦA ĐỨC TƯỚNG ÔNG ĐỀN KHÊ KHẨU Ngày 14/3/2002 - 01/02/Nhâm Ngọ Mừng Đền của Đức Tướng Ông Mừng công thôn, xã khách cùng gần xa Cùng là con cháu đề đa Của Dòng tộc nước Nam nhà về đây Có lòng nhiệt huyết tràn đầy Khí phách cách mạng dựng xây nước nhà Xây đền thờ phụng Ông Cha Đáp đền công đức, hương hoa phụng thờ Đáp đền công đức người xưa Và cho mãi mãi, bây giờ, mai …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

BÀI KÍNH TẾ HỒN TRỜI ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ

BÀI KÍNH TẾ HỒN TRỜI ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ Ngày 14/3/2002 - 01/02/Nhâm Ngọ Kính Hồn Thần Tướng Thượng đẳng Quận Công Người Trời oai phong Theo vòng lửa phép Trời nay cho chép Sử của nhà Trời Để tế Hồn Người Cùng ba Hồn Trời Là ba Hồn Tướng Trần không thể tưởng Hai hồn là ai Mà lại có tài Văn hay, võ giỏi Khi Trời đòi gọi Cả ba về Trời Giữa trưa của đời Mười sáu tháng mười Đó …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI THẦN HIỂN ĐỨC GỬI CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

LỜI THẦN HIỂN ĐỨC GỬI CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Viết 5h 00' ngày 15/3/2002 - 02/02/Nhâm Ngọ   Gửi Ban cán bộ nhà đền Cán bộ của xã lo nên việc này Giúp Hồn được nói hôm nay Cảm ơn dân xã, huyện nay xa gần Đây là Tâm Linh giáng trần Không phải mê tín hay phần dị đoan Tâm Linh đã giáng trần gian Trời sai cắt để …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11