Sách kinh lời thánh dậy trần – Viết lời nhân nghĩa phúc ân ở đời

Viết kinh soạn thảo cho Người Cha đọc con viết không lời sai chi Ích dân lợi nước con ghi Không làm điều phạm sai chi cho trần Việc Thiên con không ngại ngần Cha đọc con viết giúp dân nước nhà Lời đây của Thánh nước ta Giáng Đền đọc viết kinh ra cho đời Khuyên dân tu tỉnh Đạo Trời Dạy dân tu đắc Đạo đời Nước Nam Con Rồng cháu Lạc Văn Lang Ai ai cũng phải tu sang thế này Lễ ơn Trời đất …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT ĐẠONHÀ NƯỚC VIỆT

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT ĐẠONHÀ NƯỚC VIỆT (Cùng một Đạo Thần)   Lời Cha dạy Đạo Tâm Linh Đạo Nhà nước Việt trường sinh cho đời Cho một non nước bầu trời Có lời của Trời ban xuống cho dân Trời ban nước Việt Nam trần Có Hồn Trời gửi giúp dân nước nhà Có Hồn Trời gửi giúp ra Giúp cho Trời được có là Tâm Linh Giúp cho Trời được định hình Trời, Đất có thật Hồn …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI DẠY CỦA CHA VIỆC TIỀN, VÀNG MÃ

LỜI DẠY CỦA CHA VIỆC TIỀN, VÀNG MÃ Đừng ai cúng mã, tiền, vàng Phí tiền vô ích không làm được chi Đừng mua mã đốt vứt đi Đừng cúng mã nộp biếu thì cho vong Luật Thiên Cha đã xoá xong Ai cúng vàng mã phí công, mất tiền Cũng như ở dưới trần miền Có lệnh đổi tiền hết hạn là thôi Tiền cũ ai còn phí rồi Làm sao dùng được là thời vứt đi Luật Thiên cũng chẳng khác gì Đây quyền Trời, Đất cho …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI CHA DẠY DÂN AI THỜ ĐIỆN, TỰ LÀM ĐỒNG HẦU TỨ PHỦ

LỜI CHA DẠY DÂN AI THỜ ĐIỆN, TỰ LÀM ĐỒNG HẦU TỨ PHỦ   Hãy nghe lời Mẹ lời Cha Làm điều phúc thiện thật thà từ đây Đồng tà hãy hạ màn ngay Đừng ai lợi dụng việc nay Thánh, Thần Hãy bỏ lòng tham hại dân Đừng hại người trần gọi mã tiến căn Trình đồng mở phủ nhố nhăng Hầu cho mát mẻ, không rằng được chi Hầu đồng tập thể làm gì Hầu toàn tà giặc một khi trên đầu Thánh không giáng bóng …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI CHA LẠC LONG DẠY TOÀN DÂN NƯỚC

LỜI CHA LẠC LONG DẠY TOÀN DÂN NƯỚC   Lời của Cha dạy toàn dân nước Lời của Cha ước được cho đời Cho dân Nam nước Việt sáng ngời Cho muôn đời, muôn đời, mãi mãi   Dân nước ta đời đời không phải Nghe theo thầy, theo sách nơi đâu Không nghe ai, sách sai khổ sầu Cha đứng đầu dạy cầu, cúng lễ       Cha là Tổ Nước, dân Cha kể Sách của Trời dành để giúp dân Sách của Trời …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI MẪU PHỦ TIÊN BAN MỘT LỆNH TRUYỀN CHO DÂN TU ĐẠO

LỜI MẪU PHỦ TIÊN BAN MỘT LỆNH TRUYỀN CHO DÂN TU ĐẠO   Lời của Mẫu hôm nay soạn thảo Cho dân Nam nước Việt nghe lời Lời của Mẫu là ý của Trời Cho người đời biết lời của Thánh   Lời Thánh Mẫu nay đọc rành mạch Cho dân Nam biết Luật từ đây Kể từ năm thế kỷ đổi thay Hai lẻ một Mẫu nay ra lệnh (2001)   Dân nước Nam sẽ được đổi thay Kể từ năm lẻ một từ ngày Mùng một, tháng …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI CHA DẠY ĐƯỜNG TU ĐẠO MỚI ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

LỜI CHA DẠY ĐƯỜNG TU ĐẠO MỚI ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Cha dạy dân đường tu Đạo mới Đạo cho dân cho nước Nam nhà Một Đạo Trời nước Việt Nam ta Đạo Tâm Linh nước nhà đặc biệt Đạo Tâm Linh do Hồn hào kiệt Được Trời ban cho nước Nam ta Trời ban Hồn làm Đạo nước nhà Có Đạo Trời được ra trước nhất Đến Đạo Nước là thứ hai nay Đạo Tâm Linh nước Việt Nam này Có …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

LỜI CHA DẠY XIN QUY ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

LỜI CHA DẠY XIN QUY ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Kính xin quy một Đạo Trời Đạo Tâm Linh Đặc Biệt nơi nước nhà Đạo Trời nước Việt Nam ta Đạo Tâm Linh nước Nam nhà trường lưu Đạo đền đáp nghĩa Thiên Triều Đạo thờ người có công nhiều cho dân Thờ Trời sinh Tổ Nước trần Thờ Đất sinh Tổ Nước dân toàn cầu Cha Trời Mẹ Địa đứng đầu Thờ hàng cao nhất kính cầu đầu …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

KINH TỤNG XIN QUY ĐẠO TÂM LINH NƯỚC VIỆT

KINH TỤNG XIN QUY ĐẠO TÂM LINH NƯỚC VIỆT   Cầu Cha chứng độ tâm đời Xin quy Đạo Nước sáng ngời vinh quang Xin quy theo đạo lọc sàng Đạo Tâm Linh Nước Cha ban cho đời Đạo Tâm Linh Nước sáng tươi Đạo đền đáp nghĩa công người vì dân Đạo đền đáp nghĩa công thần Đạo vì Tổ quốc vì dân nước nhà Đạo giúp dân nước Nam ta Đạo đánh giặc tà, ích nước lợi dân Đạo đem bể ái nguồn ân Đạo vì …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1

BÀI LỄ ĐẤT TRỜI

BÀI LỄ ĐẤT TRỜI   Tạ ơn công Đức Trời cao Tạ ơn Mẹ Địa sinh bao con người Cha Mẹ là Tổ muôn nơi Tổ khắp bầu trời các lục các châu Tổ khắp thế giới hoàn cầu Cùng con Cha Mẹ đâu đâu có người ơn Cha ơn Mẹ đời đời Sinh ra nòi giống cho đời đến nay Ngày giỗ Cha Mẹ trời mây Mồng ba tháng cũng là nay ba mà Ngày âm của nước Nam ta Một ngày Cha Mẹ hoá là về Thiên Trời Đất ghi sử lưu …

28 Tháng Một 2021| Sách Kinh - Quyển 1