Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu Sách Cha ban Đền Hoà Bình Được lệnh Cha Mẹ Thiên Đình cắt sai - Đọc cho đồng viết từng bài Lễ từng ngày lễ không sai tý nào Đền công đáp nghĩa lo vào Những người vì nước công cao giúp đời - Lễ từ Trời, Đất sinh người Ngày giỗ Tổ Trời, Tổ Đất thiêng liêng - Giỗ Tổ Tông Nước hồng ân Gọi ngày đại kỵ thiêng liêng vô cùng - Giỗ Tổ Vua Hùng nói chung Giỗ Cha, giỗ Mẹ của cùng …

LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN

LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN Lời Cha dạy tiếp việc làm Sách Thần xếp lại đàng hoàng từ đây Sách tại Đền Cha từ nay Ai đến Đền này muốn sách phô tô Phải theo Luật sách từng tờ Từng trang, từng quyển bây giờ trở đi Ai về phô lại một khi Phải nhớ theo Luật sách ghi cho trần Không được làm lại từng phần Không được ý trần sửa lại sách Thiên Bất di, bất dịch dưới miền Sách này của Thánh, …

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2005 60 NĂM, NGÀY KHAI SINH TÊN NƯỚC

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/1945 - 2/9/2005 60 NĂM, NGÀY KHAI SINH TÊN NƯỚC Ngày sinh tên nước Việt Nam Một ngày Quốc khánh hân hoan ra đời Ngày sinh đất nước sáng ngời Một ngày hội lớn rợp trời cờ hoa Ba Đình của nước Nam ta Bác Hồ Chủ Tịch đứng ra vẫy chào Bác hô hỡi các đồng bào Cả nước yên lặng nghẹn ngào nghiêm trang Bác đọc Tuyên ngôn vẻ vang Một nước độc lập vẻ vang hùng …

KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ LÃNH TỤ NGÀY 2/9/1969 – NGÀY 2/9/2005

KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ LÃNH TỤ NGÀY 2/9/1969 - NGÀY 2/9/2005   Kính giỗ Cha, Cha già Lãnh tụ Cha nước Nam, Cha của muôn dân. Cha của nước Việt Nam trần Cha của cả giới âm phần trường lưu Cha của đất nước tin yêu Đời đời Cha giữ một điều chức Cha Cha hàng cao nhất nước nhà Cha hàng cao nhất trên Tòa Tâm Linh Cha cao nhất cõi Thiên Đình Cha người của cõi Tâm Linh gửi về Cha còn sự …

KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ CHỦ TỊCH NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2006 (37 NĂM)

KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ CHỦ TỊCH NGÀY 2/9/1969 - 2/9/2006 (37 NĂM)   Nhớ ơn Cha cúng cơm ngày giỗ Gọi ngày Cha quá cố về Thiên.   Cả một Dân tộc lặng yên Khăn tang, cờ rủ, thiêng liêng ơn Người.   Kính mời Cha giáng nơi hạ thế Kính mời Hồn Thượng Đế cao sang Là Bác Hồ - Chủ Tịch nước Nam Vị Cha già muôn vàn tôn kính   Ngày hôm nay nước, …

KÍNH LỄ GIỖ ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

KÍNH LỄ GIỖ ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU Ngày 20/8/Bính Tuất - Ngày 11/10/2006     Kính dâng hương lễ Kính tế Hồn Thiêng Hồn Nước uy nghiêm Qua từng năm tháng   Hồn Thiêng thăng giáng Bất tận dài lâu Trong những tượng đài Trong Đền, trong Ngai   Giáng đài lịch sử Giáng ghi từng chữ Giáng phúc cho dân   Cha Đại Vương Trần Quốc …

LỄ KỴ NHẬT ĐỨC MẪU HOÀNG

LỄ KỴ NHẬT ĐỨC MẪU HOÀNG Ngày 22/Chạp/Bính Tuất Ngày 09 tháng 02 năm 2007   Kính dâng hương lễ Kính tế Hồn Thiêng Hồn Mẹ dịu hiền Hồn Thiêng bất tử   Hồn người lưu trữ Thế hệ trường tồn Dân, nước lo dồn Trần dương thờ phụng   Đời đời lễ cúng Đức Mẫu Mẹ hiền Chết được Trời truyền Mẫu nghi thiên hạ   Mẹ được se giá Là Mẫu …

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ NGÀY 03/3/ĐINH HỢI – 19/4/2007 TẠI ĐỀN MẪU – HẠ HOÀ – PHÚ THỌ

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ NGÀY 03/3/ĐINH HỢI - 19/4/2007 TẠI ĐỀN MẪU - HẠ HOÀ - PHÚ THỌ Kính sớ trình Tổ Nước nhà Kính trình Cha, Mẹ nước ta oai hùng Cha Mẹ sinh nước Nam chung Trước sinh trăm trứng ra cùng trăm con Nửa trai, nửa gái tươi giòn Sinh người tài trí, sắt son cho đời Trăm ngày Cha Mẹ chia đôi Trai xuống vùng biển, gái nơi miền rừng Hạ Hoà nơi Mẹ cao từng Dạy năm mươi gái sinh …

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN NGÀY 3/3/ĐINH HỢI – 20/4/2007

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN NGÀY 3/3/ĐINH HỢI - 20/4/2007   Kính thỉnh mời Đức Cha Trời Kính mời Đức Mẫu Địa Kính mời Đức Cha Lạc Long Kính mời Đức Quốc Mẫu Âu Cơ Kính mời Đức Bác Hồ vĩ đại Kính mời Đức Ba Cha Kính mời Đức Tam tòa Thánh Mẫu Kính mời Đức Tam Tổ Phật Kính mời Đức Hội đồng các cấp Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam. Kính mời các Danh nhân của đất …

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2007 62 NĂM NGÀY KHAI SINH TÊN NƯỚC

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM NGÀY 2/9/1945 - 2/9/2007 62 NĂM NGÀY KHAI SINH TÊN NƯỚC   Mừng Quốc khánh hân hoan chào đón Sáu hai năm trọn gọn một ngày Nước Việt Nam độc lập đổi thay Năm Quốc khánh tràn đầy tốt đẹp   Lịch sử trần sang trang đã chép Một dấu ghi thế kỷ đổi thay Cho nước, dân, Tổ quốc năm nay Bầu Quốc hội nước này tốt đẹp   Ông …