LỆNH THIÊN CHA DẠY XUẤT HỒN TÀ GIẶC KHỎI NƯỚC NAM LÀM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỆNH THIÊN CHA DẠY XUẤT HỒN TÀ GIẶC KHỎI NƯỚC NAM LÀM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH (5h 00’ ngày 20/10/2008 - 22/9/Mậu Tý) Lệnh Thiên Cha báo cho Đoàn Hoà Bình lo làm công việc lớn to Việc Thiên đại lớn phải lo Cho dân, cho nước việc to đắc thành Việc xuất hồn giặc phải dành Ba ngày mới hết lo nhanh mới hoàn Muốn cho công việc song toàn Hôm qua chủ nhật đã làm việc tăng Ngày nghỉ, Đồng đã lo …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỆNH GIẢI TÀ – LÀ HỒN GIẶC XƯA TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỆNH GIẢI TÀ - LÀ HỒN GIẶC XƯA TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH (Từ ngày 10/10/2008 - 12/9/Mậu Tý)   Ngày mười chuẩn bị lo ra Đóng dấu sắc sớ của Toà Tâm Linh Ba ngày lo việc phúc vinh Gần nghìn sớ để chương trình lo toan Mười hai trở đi lo làm Đồng về đầy đủ sẵn sàng ra quân Làm theo Lệnh của Thánh Nhân Toàn Đoàn lo phần viết sớ kính Thiên Viết lời Cha đọc chỉ truyền Việc làm trọng đại thiêng liêng …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH (5h 30’ ngày 17/8/2008 - 17/7/Mậu Tý)   Lệnh Toà Thiên Thánh nước Nam Báo cho dân, nước biết sang Lệnh Thần Âm, Dương kết hợp đôi phần Theo Lệnh của Thần đất nước Nam ta Nước Việt Nam, chủ Thiên Toà Chủ Toà Thiên giới nước nhà Việt Nam Từ năm lẻ một lo sang Toàn quyền công việc Âm làm với Thiên Công việc của giới Thánh …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỜI THIÊN Ý CHỈ CỦA CHA LỆNH QUỐC GIA ÂM PHẦN NƯỚC VIỆT

LỜI THIÊN Ý CHỈ CỦA CHA LỆNH QUỐC GIA ÂM PHẦN NƯỚC VIỆT (10h ngày 04/08/2008 - 04/7/Mậu tý) Lời Cha đặc biệt Từ ở tòa vàng Đọc lời vẻ vang Giáng về giúp nước Từ bao đời trước Đến bao đời nay Nước, dân không hay Không hề biết được Lời từ kiếp trước Của Ông, Cha ta Đánh quỷ trừ tà Nước ta phải diệt Diệt cho hết tiệt Những kẻ yêu ma Những hồn yêu tà Hại dân, hại nước Hồn giặc kiếp …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

VIỆC CẢI CÁCH TÔN THỜ LUẬT THIÊN CƠ ĐỔI MỚI BAN TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH  NƠI KHAI SINH GỐC ĐẠO

VIỆC CẢI CÁCH TÔN THỜ LUẬT THIÊN CƠ ĐỔI MỚI BAN TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH  NƠI KHAI SINH GỐC ĐẠO Luật Thiên Cơ nước nhà thay đổi Đổi cho dân lối mới cho dân Về việc thờ cải cách tôn Thần Việc hệ trọng cho dân nước Việt Bài hôm nay lời Cha đặc biệt Gửi nước, dân để biết việc Thần Việc vô cùng hệ trọng cho dân Việc báo nước biết phần thay đổi Việc của Thần đất nước đổi mới Việc tôn thờ …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỆNH THẦN NON NƯỚC  ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI HỒN GIẶC SẼ RỜI  KHỎI NƠI TRÚ NGỤ

LỆNH THẦN NON NƯỚC  ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI HỒN GIẶC SẼ RỜI  KHỎI NƠI TRÚ NGỤ Đất nước ta một ngày sẽ tới Một ngày Thần mong đợi từ lâu Đất nước Nam dưới đất phần sâu Sẽ sạch bóng những đâu có giặc Sạch hết bóng hồn quân phản tặc Đã từ lâu trong đất nước nhà Trời đã biến ra thành hồn tà Để hồn tà không là lộn lại Để hồn tà đời đời, mãi mãi Không được là lộn lại làm dân Đời nối đời hồn …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN

LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN Lời Cha dạy tiếp việc làm Sách Thần xếp lại đàng hoàng từ đây Sách tại Đền Cha từ nay Ai đến Đền này muốn sách phô tô Phải theo Luật sách từng tờ Từng trang, từng quyển bây giờ trở đi Ai về phô lại một khi Phải nhớ theo Luật sách ghi cho trần Không được làm lại từng phần Không được ý trần sửa lại sách Thiên Bất di, bất dịch dưới miền Sách này của Thánh, …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

BÀI GIỚI THIỆU VIỆC THẦN GIÚP NƯỚC VIỆC TRỊ TÀ GIẶC Ở NƯỚC VIỆT NAM

BÀI GIỚI THIỆU VIỆC THẦN GIÚP NƯỚC VIỆC TRỊ TÀ GIẶC Ở NƯỚC VIỆT NAM Đất nước Việt Nam có Hồn Trời Có Hồn Non Nước thật sáng ngời Có Hồn Tổ Tông thật vĩ đại Có Hồn Thiêng Nước còn sống mãi Cho đời muôn thuở mãi mai sau Hồng phúc nước nhà được dài lâu Cho đời muôn thuở còn bất tận Đất nước Việt Nam sẽ sang giàu Năm châu, bốn biển sẽ nhất màu Theo Hồn Chủ Tướng, chủ toàn cầu Bác Hồ Chí …

2 Tháng Hai 2021| Quyển 4

LỜI CỦA THIÊN ĐÀNG BÁO TOÀN DÂN NƯỚC

LỜI CỦA THIÊN ĐÀNG BÁO TOÀN DÂN NƯỚC Báo tại Đền Hòa Bình Ngày 15/5/2008 – 11/4/Mậu Tý) Con viết lời tại nơi trần thế Viết lời Cha sau để cho dân Một việc làm bể ái nguồn ân Một sự thật ân cần trọng đại Con viết lời đừng có hỏi lại Việc Thiên cơ con phải lo nhiều. Biết bao vất vả sớm chiều Cơm nhà việc nước Thiên triều trao cho Còn bao công việc lớn to Đồng Thiên còn phải chăm lo giúp …

27 Tháng Một 2021| Quyển 4

LỜI HỒN NON NƯỚC ƯỚC ĐƯỢC CHO HỒN CHO NƯỚC TRƯỜNG TỒN THỜ HỒN KHÔNG MỘ

LỜI HỒN NON NƯỚC ƯỚC ĐƯỢC CHO HỒN CHO NƯỚC TRƯỜNG TỒN THỜ HỒN KHÔNG MỘ Ngày 27/7/2008 – 25/6/Mậu Tý)  LỄ TẠI ĐỀN HÒA BÌNH Tổ Tông ta xưa nay đã ước Ước lời hồn sẽ được cho hồn Ước lời hồn sống mãi trường tồn Được thờ hồn ôn tồn trọng đại Ngày hôm nay dân nước đang phải Lo đền ân báo đáp ơn người Một việc làm kiếp kiếp, đời đời Thờ liệt sĩ, cúng cầu liệt sĩ Ngày hai bảy một ngày bền …

27 Tháng Một 2021| Quyển 4