LỆNH THẦN CHO XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ THỜ TẠI NGHÈ THÔN KHÊ KHẨU

LỆNH THẦN CHO XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ THỜ TẠI NGHÈ THÔN KHÊ KHẨU Ngày 16/6/Giáp Ngọ - 12/7/2014 Lệnh Thiên cho xuất Hồn Thần Hai tượng nữ tướng có phần Hồn Vua Hồn Hai Bà có từ xưa Trưng Trắc, Trưng Nhị, ngày xưa nhập Thần Tuy ngôi nghè nhỏ do dân Xây lại tưởng nhớ công trần ngày xưa Thờ tượng Hai Bà sớm trưa Tượng nhỏ, nghè nhỏ, dấu xưa vẫn còn Hồn người vẫn đậm dấu son Vẫn thăng, vẫn …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

BÀI LỄ XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ

BÀI LỄ XUẤT  HỒN TƯỢNG HAI BÀ Tại nghè thờ tượng Đôi Cô, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Ngày 16/6/Giáp Ngọ - 12/7/2014 Kính Thiên, kính Thiên, kính Thiên Trời Kính Hồn Thiên, kính Hồn hai Người Hai nữ tướng sáng ngời anh dũng Kính Hồn Thiêng đời đời thờ cúng Thờ Hai Bà xin cúng hôm nay Thưa Hồn Thiêng đất nước về đây Chứng tâm đạo đức dày thôn xã Chứng tâm …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

BÀI LỄ XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ

BÀI LỄ XUẤT  HỒN TƯỢNG HAI BÀ Tại nghè thờ tượng Đôi Cô, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Ngày 16/6/Giáp Ngọ - 12/7/2014 Kính Thiên, kính Thiên, kính Thiên Trời Kính Hồn Thiên, kính Hồn hai Người Hai nữ tướng sáng ngời anh dũng Kính Hồn Thiêng đời đời thờ cúng Thờ Hai Bà xin cúng hôm nay Thưa Hồn Thiêng đất nước về đây Chứng tâm đạo đức dày thôn xã Chứng tâm …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI HỒN HAI BÀ BÁO DÂN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

LỜI HỒN HAI BÀ BÁO DÂN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC Ngày 16/6/Giáp Ngọ - 12/7/2014 Hôm nay rước tượng Hai Bà Rước về đền mới xây ra thờ Hồn Thờ tượng Hai Bà trường tồn Nơi xưa có tích trần dương phụng thờ Do Trời giúp dân bấy giờ Do Trời giúp nước tích giờ còn đây Cội nguồn Dân tộc nước này Có Trời sinh dưỡng, có ngay tích Trời Tích xưa đẻ lại hai người Hai cây đa vẫn xanh tươi bốn mùa Hai …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

BÀI LỄ NHẬP HỒN TƯỢNG HAI BÀ

BÀI LỄ NHẬP HỒN TƯỢNG HAI BÀ Ngày 16/6/Giáp Ngọ - 12/7/2014 Kính Thiên, kính Thiên, kính lệnh Trời Kính mời Hồn Thiên giáng trên đời Kính mời Hồn Thiên nhập Hồn tượng Nhập hồn, nhập cốt tượng Hai Bà Kính mời Hồn Thiên ngự trên tòa Hồn Thiên bất tử, Hồn Hai Bà Là tướng, là Vua xưa giữ nước Kính rước Hồn Vua từ kiếp trước Kính mời hồn nhập tượng hôm nay Hai Bà đã xuất hồn tượng …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐI ĐÚC TƯỢNG HAI BÀ VUA TRƯNG VƯƠNG

KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐI ĐÚC TƯỢNG HAI BÀ VUA TRƯNG VƯƠNG   Việc đi đúc tượng Hai Bà Theo Lệnh của Thánh nước nhà Việt Nam Hai Bà là Vua rõ ràng Hiện thân xuống giúp nước Nam thời Trần Sử Thiên đọc viết cho dân Cho nước Nam trần biết lịch sử Thiên Lời Thánh đã đọc viết nên Bài còn ghi lại sổ Thiên, sách Thần Khê Khẩu - Văn Đức dưới trần Có lịch sử Thần, Thánh đã đọc ra Cho đồng ghi …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

BÀI SỚ LỄ DÂNG ĐỒ THỜ ĐỀN HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG

BÀI SỚ LỄ DÂNG ĐỒ THỜ ĐỀN HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG   Thôn Khê Khẩu - Xã Văn Đức  Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Ngày 01/8/Giáp Ngọ - 25/8/2014 Kính sớ trình Đức Thánh nhân Dâng Đền Khê Khẩu kính Thần hôm nay Sớ Thiên kính tấu đền này Đền thờ hai vị Tiên ngày xưa kia Trước thờ nghè cũ sớm khuya Thôn xây đền mới, xin thưa Hai Bà Bát hương mới dâng vừa qua Nay xin dâng kính thay là bát …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỜI CHA BÁO VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU

LỜI CHA BÁO VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU Ngày 14/9/2014 -  21/8/Giáp Ngọ Lời Cha báo rõ cho trần Cho một Đoàn Thần công việc của Thiên Về Đền Khê Khẩu nói riêng Đền Ngài Hiển Đức lo nên cung thờ Đền đã xuống cấp bây giờ Làm lại cung thờ cho được khang trang Xây ba gian đẹp rõ ràng Trước hậu cung nhỏ, giờ làm to cao Uy nghi thờ Đức Ông vào Xây bệ thờ tượng đẹp vào từ đây Xây gian mái bằng từ …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

LỆNH CHA BÁO CHO ĐỒNG LÀM VIỆC BÁO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

LỆNH CHA BÁO CHO ĐỒNG LÀM VIỆC BÁO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC   Hôm nay Cha báo cho trần Con ghi công việc giúp trần việc Thiên Giúp thôn Khê Khẩu lo nên Việc ngày rước tượng về Đền thờ công Công người vì nước non hồng Để lại di tích đền công thờ người. Ngày đi rước tượng mùng mười (10) Tháng chín ,ngày mười, đẹp tốt an khang (10/9) Năm Giáp Ngọ đẹp …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11

KÍNH LỄ NGÀY DÂNG TƯỢNG ĐỒNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

KÍNH LỄ NGÀY DÂNG TƯỢNG ĐỒNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức  Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Ngày 10/9/Giáp Ngọ - 03/10/2014 Kính dâng tượng thờ Hai Bà Nơi Đền Khê Khẩu có là tích xưa Một thời Trời, Đất xếp đưa Để lại di tích từ xưa cho đời Hôm nay theo lệnh Tổ Trời Theo lệnh Tổ Nước đọc lời ghi thơ Đoàn Hòa Bình dâng tượng thờ Một nhà cúng tiến bây giờ đã …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 11