LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN TẠI CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN TẠI CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ Ngày 22/Chạp/Tân Mùi - 15/01/2012 Kính cầu Đức Cha Trời Kính cầu Đức Mẫu Địa Kính cầu Đức Ngọc Phật - Hồ Chí Minh vĩ đại Kính cầu Đức Thuỷ Tổ Cha Lạc Long Quân Kính cầu Đức Thuỷ Tổ Quốc Mẫu Âu Cơ Kính cầu Đức Tổ Vua Hùng Kính cầu Đức Thánh Cha Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kính cầu Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh Kính cầu Đức Phật Tổ đệ nhất Trần Nhân …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ

KÍNH MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ NGÀY 19/5/1890 - 19/5/2012 (122 NĂM) Kính biết ơn Cha già Chủ tịch Kính biết ơn Đức Bác ân tình Kính mừng sinh nhật Bác anh linh Mừng Cha: Hồ Chí Minh vĩ đại Mười chín tháng năm toàn dân nhớ mãi Một ngày sinh cho cả nước dân Một ngày sinh cho nước quang vinh Ngày sinh Bác ân tình trọng đại Ngày sinh Bác như trang huyền thoại Cho nước Nam, cho cả năm …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH LỄ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ 65 NĂM

KÍNH LỄ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ 65 NĂM , NGÀY 27/7/2012   Ngày Bác Hồ ban cho, ngày thương binh, liệt sĩ Kính mời hồn các anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Ngày tri ân báo đền công đức Ngày thương binh, liệt sĩ nước nhà Ngày toàn dân, đất nước Nam ta Ngày đặc biệt, một ngày lịch sử Ngày hai bảy tháng bảy lưu trữ Ngày đền ơn đáp nghĩa công người Ngày toàn dân, đất nước vâng lời Vâng lời Bác, làm …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH GHI LẠI SỚ LỄ NGÀY 20/8/NHÂM THÌN

KÍNH GHI LẠI SỚ LỄ NGÀY 20/8/NHÂM THÌN (2012) TẠI ĐỀN MẪU SINH Kính dâng lễ Mẫu Đền Sinh Kính dâng lễ Mẫu Thiên đình nước Nam Kính lễ Cha Mẹ Thiên đàng Lễ Đền sinh Đức Thánh Quan Thiên Bồng Lễ Hội đồng Thánh công đồng Nơi đền có tích thiên hồng cho dân Để dân đền đáp nghĩa ân Đáp đền công đức Mẹ Thần nước Nam Mẹ là Đức Mẫu Thiên đàng Mẫu Tổ đất nước tái ban Mẫu Thần Hồn Mẫu Âu Cơ …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH LỄ LIỆT SĨ NGÀY 27/7/2013

KÍNH LỄ LIỆT SĨ NGÀY 27/7/2013 Tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa   Kính mời Đức Bác anh linh Kính mời liệt sĩ nước mình Việt Nam Ngày xưa nức tiếng danh vang Hàm Rồng lịch sử vẻ vang đời đời Tại cầu Hàm Rồng vang lời Mưa bom bão đạn tại nơi đất này Nhớ người có công lớn nay Hy sinh anh dũng cho nay nước nhà Hy sinh anh dũng xông pha Giữ gìn cầu là mạch máu giao …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH NGÀY GIỖ MẪU ANH LINH

KÍNH NGÀY GIỖ MẪU ANH LINH LỄ TẠI ĐỀN THƯỢNG - ĐÔNG CUÔNG - YÊN BÁI   Ngày 3/3/ Giáp Ngọ (2014) Kính trình sớ tấu Mẹ Tiên Đền Thần lịch sử uy nghiêm đời đời Đền Mẹ nức tiếng vang lời Từ xưa có tích Mẹ nơi nước nhà Mẹ Thượng Ngàn của nước ta Cũng là Mẹ Tổ nước nhà Việt Nam Hồn Mẹ Âu Cơ giáng ban Cho một đất nước Văn Lang có Thần Tích xưa để lại cho dân Hồn Mẹ giáng trần gọi Mẫu Đông …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

GHI LẠI SỚ ĐI LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ

GHI LẠI SỚ ĐI LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ - HẠ HÒA - PHÚ THỌ Ngày 4/3/Giáp ngọ - (3/4/2014)   Kính lễ dâng ngày hội xuân Kính mời Cha, Mẹ, Tổ Tông sinh người Sinh muôn vạn vật trên đời Xin mời Tổ Trời, Tổ Nước Việt Nam Mời Cha, mời Mẹ Thiên đàng Kính mời Vua Tổ nước Nam đền Hùng Kính mời Danh nhân nói chung Các Vua dựng, giữ, núi sông nước nhà Anh hùng, liệt sĩ nước ta Mời về Đền Mẫu chứng …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC (NGÀY 19/5/1890 - 19/5/2014) - 124 NĂM   Kính biết ơn Bác Hồ muôn thuở Đời ghi tâm nhớ mãi không quên Nhớ một ngày cả nước dưới miền Người, cờ, hoa kính dâng lên Bác Mừng ngày sinh đời đời ghi tạc Ngày Bác Hồ, Bác đã ra đời Cho non sông, Tổ quốc, bầu trời Có Bác Hồ - Vì sao độc lập Bác ra đời cho đất nước Nam Bác là Người đặc biệt rõ ràng Hiếm có …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

NHỚ NGÀY BÁC RA ĐI NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969

NHỚ NGÀY BÁC RA ĐI NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969 - (2/9/2014) Nhớ ngày Bác mãi mãi ra đi Một dấu ghi đặc sắc thần kỳ Xưa nay hiếm có người như Bác Bác ra đi Nhà nước bàn bạc Để một ngày xong mới báo tang Cả nước Nam ai cũng khóc than Khóc Bác Hồ muôn vàn đau xót Khóc Bác Hồ, nước mắt tuôn trào Khóc như khóc Bố Mẹ vì sao ? Ai cũng khóc cứ oà lên khóc Từ trẻ em cũng khóc nên lời Là nhi đồng, …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9

KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5/1890 - 19/5/2015 (125 NĂM)                   Kính biết ơn Bác Hồ vĩ đại                 Kính biết ơn mãi mãi, đời đời. Bác cho Dân tộc sáng ngời Đời đời có Bác, ơn Người vì dân.                 Bác Là một người trần vĩ đại                 Là một người từng trải gian nan. Chính Bác là một kho tàng Kho tàng văn hóa nước Nam anh hùng Bác là một …

20 Tháng Tư 2021| Quyển 9