LỆNH GIẢI TÀ – LÀ HỒN GIẶC XƯA

TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

(Từ ngày 10/10/2008 – 12/9/Mậu Tý)

 

Ngày mười chuẩn bị lo ra

Đóng dấu sắc sớ của Toà Tâm Linh

Ba ngày lo việc phúc vinh

Gần nghìn sớ để chương trình lo toan

Mười hai trở đi lo làm

Đồng về đầy đủ sẵn sàng ra quân

Làm theo Lệnh của Thánh Nhân

Toàn Đoàn lo phần viết sớ kính Thiên

Viết lời Cha đọc chỉ truyền

Việc làm trọng đại thiêng liêng cho đời

Việc truy quét tà từng nơi

Nội trong nước Việt Nam đời gần xa

Mười lăm ngày Lệnh của Cha

Của Toà Tiên Thánh nước nhà Việt Nam

Đợt một bắt đầu mở màn

Truy quét tà giặc trả sang nước người

Đoàn Hoà Bình nhất một lời

Làm theo lời người Hồn Thánh Cha ban

Đoàn Hoà Bình đã sẵn sàng

Theo lời Hồn Thánh phát ban dạy đồng

Theo lời Hồn của Tổ Tông

Đi làm cách mạng giúp sông núi này

Đoàn Đồng nhất đạo chung tay

Theo Cha đánh thắng giặc nay âm phần

Việc làm vất vả nhọc thân

Bút là vũ khí, đạn Thần chữ Thiên

Ba ngày phải luyện phép thêm

Đến ngày thứ bốn lo liền lệnh trao

Thật là phép Thánh tự hào

Muôn trung vạn phép sớ đào chữ Thiên

Tay Đồng cầm bút viết lên

Viết, vẽ, do phép của Thiên ứng Đồng

Muôn trung vạn phép Thiên Hồng

Do Hồn Thánh Nước vun trồng Đồng Thiên

Đệm bút cho Thánh, Thần thiêng

Để Thánh làm việc giúp nên cho đời

Cho âm, cho dương đôi nơi

Cho một Tổ quốc sáng ngời vinh quang

Cho một lịch sử Thiên Đàng

Có Toà Tiên Thánh giáng làm giúp dân

Dân không ai mất tiền trần

Trả công Thánh, Thần, trả ghế Đồng Thiên

Đây Lệnh của Cha chỉ truyền

Làm việc giúp ích dân yên, nước nhờ

Đất nước gần hết tà xưa

Gần hết tà giặc từ giờ cho dân

Dân, nước được an trên trần

Được an cho cả âm phần từ đây

Hồn tà là giặc chết gây

Cho người trần thế từ đây bớt phiền

Dân ta sẽ được bình yên

Ai hợp hết cảnh khổ phiền tà gây

Đất nước ta sẽ có ngày

Giải hết tà giặc về ngay nước người

Đất nước mới được an nơi

Đất nước mới được an người, an vong

Mới hết loạn đạo tranh công

Mới về một Đạo Tổ Tông nước nhà

Chỉ còn ít đạo người ta

Đạo nước Nam nhà làm chủ quyền âm

Đất nước hết tà độc thâm

Đất nước tốt đẹp hồng ân phúc dầy

Hôm nay Cha phát lệnh này

Ra quân đánh giặc âm nay hồn tà

Nửa tháng truy quét gửi ra

Trao trả hồn tà là giặc ngoại xâm

Đất nước hết cảnh khổ thầm

Dân ta hết cảnh độc thâm vì tà

Ngày mừng công tới không xa

Thánh, Thần nước Việt dân ta vui mừng

Vong âm cũng cảnh tưng bừng

Có hồn liệt sĩ giúp cùng dân ta

Những hồn đã từng xông pha

Đánh giặc giữ nước, giữ nhà cho dân

Những người tài giỏi có phần

Được Cha đào tạo thành Thần nước Nam

Thành hồn tài đức vẹn toàn

Lần hai lại làm việc giúp dân ta

Đó là những hồn tài ba

Cùng Hồn Thần, Thánh nước nhà giúp dân

Cùng nhau hộ Quốc việc Thần

Đó là đánh giặc âm phần gớm ghê

Vì bao đời nay chúng khê

Ở sâu lòng đất không hề ai hay

Chỉ có Thánh, Thần biết nay

Ước bao năm tháng giờ đây mới thành

Nay Cha ban phép Thánh dành

Giúp dân, hộ Quốc, thanh danh việc Thần

Đoàn Hoà Bình, Cha ban phần

Làm việc cao nhất phép Thần, Thánh ban

Làm việc mở màn lo toan

Giải tà cho đất nước Nam an lành

Từ năm hai nghìn thực hành (2000)

Cho đến lẻ tám việc giành lớn to (2008)

Theo Lệnh Toà Thánh ban cho

Đoàn đã hoàn tất việc to lớn hoàn

Hôm nay trước cửa Thiên Đàng

Các Đồng nhất mực lo làm theo Cha

Theo Hội đồng Thánh nước nhà

Theo Toà Thiên giới, theo Cha – Bác Hồ

Theo một đất nước cơ đồ

Tổ Tông nước Việt bây giờ, xưa, nay

Đời đời trường cửu nước này

Có Hồn Thiêng Nước càng ngày càng thiêng ./.

Kết thúc, kính viết theo lời Hồn Cha đọc

ngày ra quân làm việc tại Đền Hòa Bình.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến