KÍNH LỄ NGÀY GIỖ NĂM THỨ 2

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH LỄ NGÀY GIỖ NĂM THỨ 2 Của vong âm nhà là (họ và tên vong... thọ... Tạ thế ngày...tháng...năm... táng ở xứ đồng...) Kính xin mời hồn vong nhà Là.......... về nhà chứng tâm Chứng ngày lễ giỗ hai năm Gia đình tất cả cùng dâng lễ hồn Hai năm gia đình thương hồn Lo ngày lễ kính cầu hồn an vong Suối vàng mát mẻ an …

26 Tháng Hai 2021| Quyển 5

KÍNH SỚ CẦU LỄ ĐOẠN TANG LỄ TẠ 3 NĂM

KÍNH SỚ CẦU LỄ ĐOẠN TANG LỄ TẠ 3 NĂM Kính xin tạ lễ ơn Trời Tạ lễ ơn Đất độ đời vong âm Gia đình nay kính tạ xong Ơn Thiên, ơn Địa giúp chung độ hồn Độ cho trần thế đủ đường An khang cho dưới trần dương gia đình Độ phúc cho vong thực tình Đã được siêu thoát chân linh nhẹ nhàng Cầu xin trên độ bình an Cho vong âm được vẹn toàn tốt tươi Gia đình cầu kính Đất Trời Cầu kính Phật, Thánh, …

26 Tháng Hai 2021| Quyển 5

KÍNH LỄ ĐOẠN TANG NGƯỜI CHẾT 3 NĂM HẾT TANG

KÍNH LỄ ĐOẠN TANG NGƯỜI CHẾT 3 NĂM HẾT TANG Kính xin Phật, Thánh với Thần Kính xin trên giúp việc phần Gia tiên Hôm nay gia sự trần miền Giỗ đoạn tang hết Gia tiên tang hồn Ba năm trọn vẹn lo lường Tấm lòng con cháu họ đương gia đình Anh em hiếu thảo chung tình Về tại gia đình lễ giỗ hôm nay Lễ nghi trên dưới mặn chay Hương hoa trà quả lễ này tạ ơn Ba năm con cháu xót thương Nhớ …

26 Tháng Hai 2021| Quyển 5

LỜI CHA DẠY VIỆC SANG CÁT CHO VONG

LỜI CHA DẠY VIỆC SANG CÁT CHO VONG   Khi sang cát cho người chết phải có lễ, sớ tự viết lấy để trình xin phép các Quan, Thần Linh đất mộ. Khi xong việc có sớ lễ tạ các Quan xin các Quan giúp cho gia đình, xin Quan tạ giúp an phần mộ vong (phải ghi rõ họ tên, tuổi gia đình; vong âm táng ở đâu phải ghi rõ địa chỉ, cả khi sống). Vong người già, mua 1,50m vải đỏ để lót tiểu. Khi …

26 Tháng Hai 2021| Quyển 5

LUẬT SANG CÁT CHO VONG

LUẬT SANG CÁT CHO VONG Lời dạy việc sang cát cho vong hàng năm (Có một năm đặc biệt)   Sang cát năm nhuận cho vong Gia đình không phải lo trong việc này Năm nhuận không ảnh hưởng nay Vẫn được sang cát như nay bình thường Ai kiêng vô lý không tường Năm nhuận như thường sang cát như không. Việc sang cát dân phải thông Luật Thần quy định cho vong gia đình Sáu mươi năm có …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5

LỜI CHA DẠY LUẬT THÁNH VIỆC SANG CÁT CHO VONG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CHẾT

LỜI CHA DẠY LUẬT THÁNH VIỆC SANG CÁT CHO VONG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CHẾT Người nhà sang cát cho vong Nhớ rằng sang cát việc trong gia đình Ai có ba đời thực tình Nhà được lo liệu việc mình cho vong Ông, Bà có cháu chắt chung Không phải phụ thuộc đến cùng một ai Anh, em, chú, bác họ dài Họ Nội, họ Ngoại không ai cản mình. Chỉ riêng hai đời thực tình Hoặc còn Bố Mẹ, con …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5

NGƯỜI CHẾT KHÔNG CẢI CÁT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

NGƯỜI CHẾT KHÔNG CẢI CÁT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? Người chết không sang cát vong Đào sâu, chôn chặt cho xong một lần Chỉ khổ cho vong âm phần Ván sập, đất sập, khổ phần cho vong Con, cháu ai hợp đau trong Thân trần sẽ khổ vì vong gia đình. Nếu trần sang cát vong trần Vong âm không bị khổ thân xác đời Vong âm chín suối mỉm cười Có nhà giữ cốt đời đời an vong Tiểu sành đời đời an …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5

NGƯỜI SANG CÁT CÒN THỊT DÍNH CÓ KHỔ KHÔNG ?

NGƯỜI SANG CÁT CÒN THỊT DÍNH CÓ KHỔ KHÔNG ? Người sang cát chưa sạch vong Hãy để cho sạch lo xong cho hồn Năm năm hãy lo sạch dồn Ba năm đừng vội xác hồn bớt đau Để sạch mát mẻ phần sâu Gia đình cũng đỡ lo âu việc hồn Nếu chưa sạch, sẽ khổ dồn Róc xương là khổ thân hồn sẽ đau Ai hợp vong sẽ khổ sầu Vong đau, con cháu sẽ đau thân người Bệnh hồn, bệnh trần đôi nơi Do sang cát …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5

KÍNH SỚ XIN SANG CÁT CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   KÍNH SỚ XIN SANG CÁT CHO VONG Kính trình các Quan Thần Linh đất mộ Xứ đồng... thôn... xã... huyện... tỉnh... Kính xin sang cát cho vong Vong âm đã được sạch trong phần mồ Gia đình xin kính cậy nhờ Các Quan giúp hộ độ về cho vong Để gia đình được an lòng Sang cát xây mộ cho vong gia đình Kính xin ngày giờ an bình Xin …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5

KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ MỘ ĐỂ SANG CÁT CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ MỘ ĐỂ SANG CÁT CHO VONG Kính xin phép Đức Quan Thần Xin động thổ mộ của phần vong âm Xin vào ngày tháng năm chung Xin được động thổ cho vong đất mồ Xin được sang cát ngày giờ Cho vong âm được cậy nhờ từ đây Vong âm ở tại nơi này Nhờ Quan đã độ hộ nay vong nhà Đa tạ Quan Thần độ ra Cầu Quan cho …

19 Tháng Hai 2021| Quyển 5