Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu Sách này dành để cho dân Việc lo tang quyến ở phần tại gia Cho Tổ Quy Đạo nước nhà Cho các dòng họ được là làm theo Cho gia đình nhất một điều Cũng tự làm được nhất điều lo toan Đạo Quy lối mới đẹp an Việc làm trọn vẹn tốt an cho trần Đừng ai lo sợ ngại ngần Thánh Cha dạy trần việc đúng cho dân Quy Đạo đất nước hồng ân Dân lo thực hiện mọi phần tốt an Không tốn tiền của …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

LỜI CHA DẠY DÂN NƯỚC VIỆT TU TỈNH GIỮ NƯỚC NAM NHÀ

LỜI CHA DẠY DÂN NƯỚC VIỆT TU TỈNH GIỮ NƯỚC NAM NHÀ   Lời Cha dạy muôn dân trăm họ Hãy hiểu ra luật lệnh Trời ban Hãy hiểu ra luật nước Văn Lang Đến Đại Việt, Việt Nam Tổ quốc   Luật của nước sáng tỏ như đuốc Như mặt trời lồng lộng cao xa Luật Tổ Tông đất nước Nam nhà Trời đã định, Tổ Nước đã định   Đất nước ta xưa bị thôn tính Dân nước ta bao …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU ĐỘ NƯ­­ỚC KINH CẦU ĐỘ DÂN

KINH CẦU ĐỘ NƯ­­ỚC KINH CẦU ĐỘ DÂN Kính cầu Trời, Đất độ ân Cầu Trời độ n­ư­ớc Nam trần tốt tư­­ơi Cầu Trời độ n­­ước muôn nơi M­­ưa hòa, gió thuận khắp nơi ơn nhờ Cầu độ n­­ước Nam xư­­a, giờ Cầu độ mãi mãi cõi bờ n­ư­ớc Nam Ơn Trời, ơn Đất đã ban Cho Dòng tộc nư­­ớc Việt Nam con đầu Cha Mẹ sinh trư­­ớc một màu Việt Nam con đầu, Trời, Đất sinh ra Toàn cầu thế giới bao la Cùng con …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU BÁC HỒ ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC

KINH CẦU BÁC HỒ ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC Kinh cầu Bác độ nước, dân Kính cầu Bác độ cho trần nước Nam Kinh cầu Bác độ việc làm Độ dân nước Việt an khang mọi phần Độ của, độ người, an thân Độ dân nước Việt an phần tốt tươi Lộc người, lộc của sinh sôi Lộc làm công việc khắp nơi xa gần Làm việc xã hội chuyên cần Xây dựng Tổ quốc muôn phần tốt tươi Cầu Bác độ khắp muôn nơi Độ khắp dưới đời nước …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU ĐỨC MẪU ÂU CƠ KINH CẦU MẪU LIỄU KINH CẦU MẪU HOÀNG ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC VIỆT NAM

KINH CẦU ĐỨC MẪU ÂU CƠ KINH CẦU MẪU LIỄU KINH CẦU MẪU HOÀNG ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC VIỆT NAM Kinh cầu Đức Mẫu Âu Cơ Kính cầu Mẫu Tổ ngày xưa sinh người Kinh cầu Mẫu Tổ Tông đời Xin cầu Mẫu cứu độ người nước Nam Cầu Mẫu Âu Cơ độ sang Độ cho đất nước an khang mạnh giàu Xưa Mẹ sinh ra một bầu Con của Cha Mẹ một màu tốt tươi Mẹ sinh Dòng tộc nước đời Mẹ sinh trăm trứng tại nơi Đền Hùng Tại …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU CHA, MẸ, LẠC LONG QUÂN CẦU CHA GIÚP NƯỚC ĐỘ DÂN NAM NHÀ

KINH CẦU CHA, MẸ, LẠC LONG QUÂN CẦU CHA GIÚP NƯỚC ĐỘ DÂN NAM NHÀ Kính cầu Cha Lạc Long Quân Cầu Cha giúp nước, độ dân Nam nhà Cầu Cha giúp nước, dân ta Độc lập lãnh thổ nước nhà Việt Nam Chủ quyền Dân tộc an khang Chủ quyền lãnh thổ vẹn toàn núi sông Chủ quyền biển đảo Tổ Tông Của Trời, Đất đã tặng trong nước nhà Biển đảo của Tổ Tông ta Địa phận nước Việt Nam nhà xưa nay Trời Đất đã …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU PHẬT TAM TỔ TRÚC LÂM

KINH CẦU PHẬT TAM TỔ TRÚC LÂM Kinh cầu Phật Tổ Trúc Lâm Kính cầu tam vị Phật Ông nước nhà Kính cầu Phật Tổ nước ta Độ dân giúp nước Nam nhà tốt tươi Độ dân, độ nước muôn nơi Độ cho tất cả dưới đời bình an Bớt hỏa, bớt hạn gian nan Bớt tai nạn, hạn, cơ hàn đắng cay Bớt sự khổ hạnh đêm ngày Bớt mọi tai họa cho nay người trần Kính cầu Đức Phật độ ân Kính cầu Phật độ phúc phần dân …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

KINH CẦU CHA ĐÀO LANG

KINH CẦU CHA ĐÀO LANG - Kính cầu Đức Cha Đào Lang Cha là thứ nhất Trời ban tái hồn Hồn Cha bất tử trường tồn Cha có hồn Tổ tái hồn cho Cha Hồn Tổ Lạc Long nước nhà Tái hồn giúp đất nước ta trường tồn - Đào Lang Cha lại tái hồn Cho Trần Quốc Tuấn có hồn Tổ Cha Đào Lang - Quốc Tuấn nước nhà Hồn Cha Tổ Nước tái ra hai người Quốc Tuấn - Hưng Đạo hồn Trời Hồn Tổ Nước đời lại tái tiếp …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

LỜI CHA DẠY VIỆC LÀM CHO CÁC TỔ QUY

LỜI CHA DẠY VIỆC LÀM CHO CÁC TỔ QUY   Việc Đạo Tâm Linh nước Việt Nam Dạy cho các tổ biết lo toan Việc Đạo, việc đoàn, việc tổ trưởng Việc tổ phó làm phải hiểu thông   Xuống đến hội viên phải nhất lòng Đoàn kết, đồng tâm, cùng chí hướng Theo một Đạo Trời đã dựng xây Theo Đạo Tâm Linh nước Nam này   Theo Đảng, theo Bác, theo Nhà nước Chấp hành …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5

LỜI CHA DẠY ĐÓN HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ

LỜI CHA DẠY ĐÓN HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ   Khi đón liệt sĩ về quê Dù ở đâu cũng được về quê hương Trong Nam, ngoài Bắc chiến trường Đâu đâu cũng được lo lường như nhau. Giờ phát tang, giờ mở đầu Coi như giờ liệm như nhau người thường Khác là ma khô dưới dương Đặt cốt vào tiểu lo lường là xong. Để tang có khác khi xong Trăm ngày là được vì vong tang rồi Tang khi báo …

5 Tháng Ba 2021| Quyển 5