VIẾT MỘT LỆNH TRỜI TẠI NƠI TRẦN THẾ VIẾT LỜI THƯỢNG ĐẾ CỦA NƯỚC VIỆT NAM

VIẾT MỘT LỆNH TRỜI TẠI NƠI TRẦN THẾ VIẾT LỜI THƯỢNG ĐẾ CỦA NƯỚC VIỆT NAM Tại Đền Hòa Bình Ngày 17/11/2007 - 08/10/Đinh Hợi Lời Trời giáng hạ nước Việt Nam Lời của Vua Cha Đức Ngọc Hoàng Giáng hạ lời ban là chiếu chỉ Cho lệnh dân Nam nước Việt Nam Được Trời chiếu chỉ được lo làm Công việc Tâm Linh được lọc sàng Từng bước mở màn cho dưới thế Từng việc Thượng Đế kể từ đây Tâm Linh …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

LUẬT QUY ĐỔI MỚI CHO DÂN

LUẬT QUY ĐỔI MỚI CHO DÂN 1. Kính xin quy Đạo Tâm Linh Đạo của đất nước trường sinh dẫn đường Luật đạo của Đức Thiên Vương Âm phần nước Việt chủ trương xây thành Xây một đường đạo đắc danh Đắc thành công quả học hành mà nên Phải có điều luật, chủ trương Âm phần nước Việt noi gương cho trần Tu nhân tích đức góp phần Tu đường đạo luật tôn Thần nước Nam Ai ai cũng được tu sang Tu cho con, …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

LUẬT QUY LỐI MỚI

LUẬT QUY LỐI MỚI   Luật Quy Thiên giáng cho trần Theo Luật Thánh, Thần, Âm nước Việt Nam Luật Quy sửa đổi báo ban Cho dân biết được lo toan cho mình Luật Quy theo phép Thiên Đình Âm phần nước Việt giáng linh dạy người Tự tâm quy Đạo Đất, Trời Quy Đạo sáng ngời trên đất nước Nam Đạo Thần đẹp đẽ vẻ vang Đạo của Thánh giáng dân làm, dân lo Lo một đường đạo lớn to Đạo Tâm Linh giáng dạy …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

LUẬT QUY SỬA ĐỔI ĐƯỜNG LỐI CỦA THẦN DO ĐỨC THÁNH NHÂN BAN ĐIỀU GIÁO CHỈ

LUẬT QUY SỬA ĐỔI ĐƯỜNG LỐI CỦA THẦN DO ĐỨC THÁNH NHÂN BAN ĐIỀU GIÁO CHỈ   Luật Quy sửa đổi cho dân Luật Quy sửa đổi của Thần nước Nam Của Hồn Thiêng nước giáng ban Của Hồn Bất Tử giáng làm giúp dân Hồn Thiêng đất nước giáng trần Giáng đọc lời vần viết Luật Quy riêng Quy theo đường đạo thiêng liêng Đạo của đất nước Rồng Tiên muôn đời Đạo của dân tộc sáng ngời Đạo của nước Việt thờ …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

BÀI HỌC GIÁO LỄ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO LỄ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM - ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Giáo lễ của Đạo Trời: Do Hồn Cha Trời, Mẹ Địa khai sinh ra Đạo Trời giáng về nước Việt Nam đầu tiên dạy dân tu Đạo Trời. Theo Đạo Trời, để biết nguồn cội con người từ Trời, Đất sinh ra cho hạ thế, trong đó có muôn vạn vật cỏ cây hoa lá, con người được sinh sau, cho nên Trời giáng lời thơ dạy đời hạ thế. Vào những …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

BÀI HỌC GIÁO PHÁP ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO PHÁP ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM - ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Giáo pháp của Đạo Trời nước Việt Nam - Đạo Tâm Linh Đặc Biệt: Do Hồn Trời, Hồn Nước khai sịnh ra Đạo, Trời đã giáng thế về người trần là Phạm Thị Xuyến, từ năm 1971 đã được nghe lời Hồn Thiêng đất nước đọc thơ, dạy thơ, nghe lời từ không gian vọng xuống đầu người,  thơ ca ngợi về đất nước, con người cách mạng. Đến …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

BÀI HỌC GIÁO LUẬT ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO LUẬT ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM - ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Đạo Trời nước Việt Nam - Đạo Tâm Linh Đặc Biệt. Đạo được khai sinh tại Đền Hòa Bình ngày 01 tháng 01 năm 2001, thế kỷ 21 (4 chữ số 1 tận cùng hay "tứ tuyệt"). Ban điều hành lâm thời của Đạo Trời Nước Việt Nam - Đạo Tâm Linh Đặc Biệt do Hội đồng Cha, Mẹ, nước Việt đặt tên là "Đoàn Hòa Bình", Đoàn có 1 trưởng đoàn,  2 phó …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

BÀI HỌC GIÁO LÝ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO LÝ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM - ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT   Đạo Trời nước Việt Nam - Đạo Tâm Linh Đặc Biệt đã được khai sinh tại Đền Hòa Bình (1)  ngày 01 tháng 01 năm 2001. Nội dung Giáo lý của Đạo Trời nước Việt Nam đã được trình bày rải rác trong hàng ngàn bài Giáng dạy của Hồn Trời - Hồn Nước (Lời Tâm Linh), trong đó có 5 bài Luật, Lệnh Thiên dành riêng cho Đồng gồm 62 điều và có các …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC GIÁNG DẠY ĐOÀN THẦN LÀM VIỆC NGHĨA ÂN CHẤN TÀ HUYỆT ĐẠO

LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC GIÁNG DẠY ĐOÀN THẦN LÀM VIỆC NGHĨA ÂN CHẤN TÀ HUYỆT ĐẠO Lời Tổ Tông nước nhà giáng dạy Việc của Thiên cần giúp cho đời Giúp cho nước Việt Nam tại nơi Việc đi chấn huyệt tà từng chỗ Đi những đâu lời Tổ ban bố Cứ hàng năm Đoàn phải lo ra Chấn phần Âm có giặc xưa xa Giặc đã yểm từng nơi đất nước Người trần dân không ai biết được Chỉ có Thánh mới biết việc …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3

LỜI CHA GIÁNG THẾ MỘT LỆNH CHỈ TRUYỀN NGÀY 10 THÁNG 02 NĂN 2003

LỜI CHA GIÁNG THẾ MỘT LỆNH CHỈ TRUYỀN NGÀY 10 THÁNG 02 NĂN 2003   Nước Việt Nam thiêng liêng độc lập Người Việt Nam tấp nập đông vui Kể từ đây hết cảnh ngậm ngùi Cho dưới thế những nơi thờ tự Lệnh của Cha thật là quân tử Cho dân nghe về việc đổi thay Sẽ có ngày làm được việc này Sẽ tới đây sẽ thay, sẽ hết Hết những ai làm việc không biết Về chủ quyền làm việc Thiên ban Người nào …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 3