GHI LẠI THƠ TRONG SỚ LỄ TẠ BA NGÀY DÂNG TƯỢNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

GHI LẠI THƠ TRONG SỚ LỄ TẠ BA NGÀY DÂNG TƯỢNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU Ngày 05/10/2014 - 12/9/Giáp Ngọ Kính xin cầu Đức Hai Bà Xin dâng sớ tạ Đền Bà anh linh Xin dâng cốt hương kính trình Ban thờ Thần xứ, kính trình các Quan Từ đây một bát lô nhang Đời đời, mãi mãi kính sang Quan Thần Một ban thờ liệt sĩ trần Anh hùng liệt sĩ có phần công lao Từ xưa giúp nước tự hào Đời đời thờ …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU VĂN ĐỨC – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU VĂN ĐỨC - CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG Ngày 27/11/2014 - 06/10/Giáp Ngọ   Việc Đền Khê Khẩu báo cho trần         Việc xây xong đền thờ Thánh nhân Phải có một ngày lên đền mới Giờ, ngày, sắp tới báo cho trần   Báo cho cán bộ biết việc cần Báo cho thủ nhang biết việc Thánh Cha đã trao Đoàn việc trọng trách Việc lo cho Đền, việc lớn …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH DÂNG SỚ LÊN ĐỀN MỚI ĐỀN THƯỢNG, THÔN KHÊ KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH DÂNG SỚ LÊN ĐỀN MỚI ĐỀN THƯỢNG, THÔN KHÊ KHẨU   Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ tại Đền Hòa Bình. Kính dâng Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Kính sớ dâng trình Đức Cha Đại Vương Trần Hưng Đạo. Kính sớ trình Đức Thượng tướng Công Trần Hiển Đức tại …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH SỚ DÂNG ĐỀN THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   KÍNH SỚ DÂNG ĐỀN THƯỢNG Ngày khai trương đền mới   Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, Đền Hòa Bình, viết sớ Thiên kính sớ dâng mừng  ngày lên đền mới - Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.   Kính trình Đức Cha Trời Kính trình Đức Mẫu Địa Kính trình Đức Ngọc …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ ĐỨC NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO  VÀ ĐỨC NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC Tại Đền Thượng, thôn Khê Khẩu         Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ từ Đền Hòa Bình.         Kính dâng trình Đền Thượng thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.         Kính sớ dâng tượng đồng thờ Đức …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG KÍNH DÂNG TƯỢNG ĐỒNG KÍNH THỜ MUÔN THUỞ

KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG KÍNH DÂNG TƯỢNG ĐỒNG KÍNH THỜ MUÔN THUỞ Tại Đền Thượng, thờ ngài Trần Hiển Đức Thờ Cha Đức Thánh Trần Hưng Đạo.   Kính biết ơn, đời đời ghi nhớ Công lớn to của những người trần Đã vì dân, vì nước quên thân Đã chiến đấu muôn phần dũng cảm   Đã hy sinh không tiếc máu xương Đã giành lại Tổ quốc, quê hương Đã để lại lịch sử tỏ tường Đã có đền …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11

KÍNH SỚ XIN NHẬP THẦN TƯỢNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH SỚ XIN NHẬP THẦN TƯỢNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN VÀ ĐỨC THƯỢNG TƯỚNG CÔNG TRẦN HIỂN ĐỨC TẠI ĐỀN THƯỢNG THÔN KHÊ KHẨU   Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ tại Đền Hòa Bình. Kính dâng Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Kính sớ xin nhập Thần tượng Đức …

1 Tháng Hai 2021| Quyển 11