LỜI HỒN NON NƯỚC

ƯỚC ĐƯỢC CHO HỒN

CHO NƯỚC TRƯỜNG TỒN

THỜ HỒN KHÔNG MỘ

Ngày 27/7/2008 – 25/6/Mậu Tý)

 LỄ TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

Tổ Tông ta xưa nay đã ước

Ước lời hồn sẽ được cho hồn

Ước lời hồn sống mãi trường tồn

Được thờ hồn ôn tồn trọng đại

Ngày hôm nay dân nước đang phải

Lo đền ân báo đáp ơn người

Một việc làm kiếp kiếp, đời đời

Thờ liệt sĩ, cúng cầu liệt sĩ

Ngày hai bảy một ngày bền bỉ

Tháng bảy năm niên kỷ tạo thành

Cứ ngày này tháng này đích danh

Là ngày cúng giỗ hồn liệt sĩ

Ngày hai bảy dân nước nhớ kỹ

Hãy lắng nghe lời ý của hồn

Nước Việt Nam sẽ phải trường tồn

Xây một đền thờ hồn không mộ

Nhà nước xây ngôi đền kiên cố

Vì hồn Cha tuyên bố lâu rồi

Cha báo hồn liệt sĩ đời đời

Không có mồ có đền thờ tự

Một đền thờ gọi đền lưu trữ

Thờ hồn quân bất tử hy sinh

Thờ hồn người vì nước quên mình

Hồn không mộ quang vinh bất tử

Hồn sống mãi muôn đời lưu trữ

Cùng nước non sông núi hiền hòa

Bác là hồn Bác mới biết ra

Hồn không mộ không nhà khổ lắm

Quanh Lăng Bác hồn quân ngàn dặm

Từ sông sâu, biển cả, rừng xanh

Không có mồ từ thuở chiến tranh

Hồn vẫn chờ, vẫn chờ, vẫn đợi

Biết bao hồn ngày đêm lui tới

Mắt lệ nhòa thổn thức kêu xin

Bác Hồ ơi con bị đắm chìm

Xác tan nát không tìm thấy mộ

Giá có một ngôi đền gọi chỗ

Đền thờ hồn kiên cố đời đời

Khắp nước Nam chỉ cần một ngôi

Đền liệt sĩ ở nơi Lăng Bác

Biết bao hồn liệt sĩ siêu bạt

Không có nhà, có chốn nương thân

Chúng cháu về chúng cháu quây quần

Bên Lăng Bác, đời đời bên Bác

Bác là Cha, Cha già ghi tạc

Cho chúng con ngày tháng thiêng liêng

Đất nước nhà từ ngày bình yên

Ngày liệt sĩ vô cùng phấn khởi

Những nơi nào dân biết nghĩ tới

Cúng lễ ngày liệt sĩ hy sinh

Dù ở đền, ở chùa, ở đình

Cúng theo phép Thiên Đình đã dạy

Liệt sĩ về không ai nhìn thấy

Thật là đông và rất là đông

Có một đền hồn Bác đã trồng

Trồng cây Đức Thiên trồng phép đạo

Cây nhân tâm có hồn chỉ giáo

Cây nhân trần soạn thảo do Cha

Hồn Cha đọc trần chỉ viết ra

Viết hộ hồn, viết là hộ Thánh

Bài này hồn đang đọc rành mạch

Cho người ghi chắp cánh gửi về

Gửi cho ai hồn có lời phê

Hãy gửi về cho người gửi tiếp

Gửi về nhà báo

Chú Khiển lo toan

Hãy lo cho hoàn

Bài hồn gửi tiếp

Cán bộ đừng khiếp

Sợ hồn Ông Cha

Chết đã ra ma

Giờ về bàn việc

Nhiều việc hồn tiếc
Bài hồn đọc viết

Không gửi được đi

Giờ đã quá kỳ

Việc làm đã lỡ

Việc đang làm dở

Có sự bất công

Vì trần không trông

Không nhìn thấy được

Vì bao đời trước

Đã quá lu mờ

Đến đời bây giờ

Khó thay, khó sửa

Rồi hồn sẽ chữa

Cho đời mai sau

Trường cửu dài lâu

Sẽ thay sẽ sửa

Sẽ được sửa chữa

Vì chưa hiểu ra

Có Tâm Linh Cha

Nước nhà sáng tỏ

Sau Cha nói rõ

Cho trần biết đường

Về luật Thiên Vương

Thánh Thần nước Việt

Cha sẽ cho biết

Về sự chủ quyền

Âm dương đôi đường

Cùng chung như một

Cùng một trụ cột

Cùng một nóc nhà

Cùng một Ông Cha

Cùng nhà cách mạng./.