KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH

NƯỚC VIỆT NAM

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2007

62 NĂM NGÀY KHAI SINH TÊN NƯỚC

 

Mừng Quốc khánh hân hoan chào đón

Sáu hai năm trọn gọn một ngày

Nước Việt Nam độc lập đổi thay

Năm Quốc khánh tràn đầy tốt đẹp

 

Lịch sử trần sang trang đã chép

Một dấu ghi thế kỷ đổi thay

Cho nước, dân, Tổ quốc năm nay

Bầu Quốc hội nước này tốt đẹp

 

Ông Cha ta làm nên sử thép

Với gan vàng dạ sắt đã nung

Đảng nước ta một Đảng anh hùng

Đảng vì dân chí công vì nước

 

Nước dân ta từ xuôi đến ngược

Dân nước ta từ Bắc, Trung, Nam

Dân nước ta có Đảng vẻ vang

Có Bác Hồ mở màn lịch sử

 

Có Bác Hồ đời đời lưu trữ

Dấu ấn son lịch sử Tiên Rồng

Có ngàn năm văn hiến Thần thông

Có sức mạnh thần đồng bất tử

 

Có sử đời vẫn còn lưu trữ

Có sử Thần vẫn giữ cho đời

Dù biết bao năm tháng đổi trôi

Hồn Bất Tử đời đời bất tử

 

Bao tháng năm Hồn Thiêng cất giữ

Dấu ấn xưa lưu trữ cho đời

Sẽ có ngày dân nước sục sôi

Tìm lại người vì đời bất tử

 

Cuộc kháng chiến bao năm gìn giữ

Đất nước ta hai chữ anh hùng

Đất nước ta hai chữ nhất trung

Nhất một lòng theo cùng Đảng, Bác

 

Lời của Bác dân ta ghi tạc

Giữ nước non như giữ thân mình

Nguyện một đời theo Đảng trường sinh

Nguyện trọn đời học lời của Bác

 

Ngày Quốc khánh năm nay có khác

Cùng một ngày toàn Đảng, toàn dân

Kỷ niệm ngày sáu hai năm trần

Ngày Bác Hồ tuyên ngôn độc lập

 

Cùng một ngày nước, dân tấp nập

Đón mừng vui cả nước hân hoan

Ngày Bác Hồ khai sinh mở màn

Cho Dân tộc sang trang lịch sử

 

Cho đất nước được mang hai chữ

Việt Nam, Việt Nam – Tổ quốc Việt Nam

Lá cờ bay dòng chữ huy hoàng

Nước Việt Nam muôn đời độc lập

 

Nước Việt Nam muôn đời ôm ấp

Trái tim người trước lúc đi xa

Vào đúng ngày, đúng tháng nước nhà

Đất nước ta khai sinh độc lập

 

Một ngày này toàn dân ôm ấp

Sự buồn vui chôn lấp trong tim

Sự ra đời và sự nhắn tìm

Cho nhân loại biết tin về Bác

 

Vào một ngày có hai việc khác

Để làm tin dấu ấn cho đời

Cho non sông, Tổ quốc, bầu trời

Cho thế hệ muôn đời thế hệ

 

Sống học Bác muôn đời biết kể

Về bể dâu nguồn cội Ông Cha

Đã sinh ra Tổ Tông nước nhà

Đã sinh ra người làm cách mạng

Ngày hôm nay một ngày ghi tạc

Nhớ công ơn thuở trước ban đầu

Bao việc làm nghĩa cả tình sâu

Bao công đầu của người đi trước

 

Ông Cha ta đã từng tiếp bước

Sự hy sinh vì nước, vì nhà

Không tiếc công, tiếc sức, trẻ, già

Đã tham gia góp phần đánh giặc

 

Ngày hôm nay đất nước hòa bình

Nước non độc lập dân mình ấm no

 

Nhớ lời Bác đã dặn dò

Xây dựng xã hội lớn to mạnh giàu

Làm nhiều việc tốt ơn sâu

Đền ơn đáp nghĩa công đầu sinh ra

Lịch sử đất nước Nam nhà

Đến ngày thịnh vượng thái hòa nước non

Đất nước mới được vuông tròn

Nhờ ơn Đảng, Bác, ơn non nước nhà

Nhờ ơn Tông Tổ nước ta

Nhờ người cách mạng đã ra chiến trường

Nhờ người liệt sĩ phi thường

Mới có độc lập quê hương gia đình

Mới có Tổ quốc trường sinh

Nhờ toàn Dân tộc đồng tình đấu tranh

Giữ vững tấc đất màu xanh

Mới có sự nghiệp rạng danh cơ đồ

Mới có sắc áo, màu cờ

Mới có nước Việt xưa, giờ, mai sau

Đời đời dân nước cùng nhau

Xây dựng đất nước mạnh giàu lớn to

Xây nền độc lập tự do

Hòa bình vĩnh cửu dân no, nước giàu

Nước non phồn thịnh một màu

Tinh hoa văn hóa mở đầu Tâm Linh

Đất nước có sự tài tình

Một sự đặc biệt nước mình Việt Nam

Bản sắc văn hóa vẹn toàn

Đã, đang khôi phục mở màn Tâm Linh

Để đời bất tử trường sinh

Con Rồng cháu Lạc phúc vinh đời đời ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến