LỜI DẶN CỦA CHA NHỚ LỄ NGÀY 23 THÁNG CHẠP

LỜI DẶN CỦA CHA NHỚ LỄ NGÀY 23 THÁNG CHẠP Nhớ lễ ngày lễ hai ba Không vàng, không mã, không là tiền âm Không phải cá chép trần chung Chỉ cần lễ kính Thiên Cung nhà Trời Lễ ban Thổ Công Đất đời Ban thờ riêng rẽ thờ thời cao hơn Vì là Thần Đất dưới miền Không thể cùng với Gia tiên nhà mình Đó là theo phép Thiên Đình Luật Thiên ban dạy dân mình từ đây. (Dân nhớ Luật của Thánh, Thần …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH LỄ NGÀY 23  ÔNG TÁO CHẦU TRỜI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   KÍNH LỄ NGÀY 23  ÔNG TÁO CHẦU TRỜI Xin quy Ngọc Phật Hai ba Ông Táo về Trời Tấu Thiên, tấu Địa cho người trần gian Hàng năm Luật của Thiên Đàng Quy định rõ ràng cho dưới trần dân Hàng năm kính lễ Quan, Thần Tạ các quan Thần Đất nơi tại gia Là Thổ Công đất tại nhà Cầu Ông Công, Táo xin là chứng tâm Gia tiên dưới thế …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH SỚ LỄ TẤT NIÊN KÍNH NGÀY ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ************************************************************************** KÍNH SỚ LỄ TẤT NIÊN KÍNH NGÀY ÔNG TÁO VỀ TRỜI 23 tháng Chạp - Lễ tại gia   Kính xin trình Phật, Thánh, Thần Trình Quan Thổ Đất lễ Thần hôm nay Ngày lễ tất niên nhà này Hương, hoa, trà, quả kính nay lễ Thần Mặn, chay dâng kính tạ ân Xin Quan chứng …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ NGÀY CƯỚI, HỎI, ĐẸP, AN

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ NGÀY CƯỚI, HỎI, ĐẸP, AN Người trần nam, nữ lấy nhau Từ tuổi mười tám bắt đầu trở đi Cho đến năm mươi luật ghi Âm, Thiên dạy luật để ghi cho trần Một chồng, một vợ an thân An cho người trần, an cả cháu con. Lấy nhau phải nhớ lời son Mười ba đời họ Nội còn giỗ chung (13) Mười bốn đời sau được cùng Lấy nhau là được không cùng lo chi. Giỗ …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

NGHIỆP ÂM GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ 10 ĐỜI GÂY NÊN NGHIỆP DUYÊN ÂM + ĐẤT CÓ TÀ GIẶC

NGHIỆP ÂM GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ 10 ĐỜI GÂY NÊN NGHIỆP DUYÊN ÂM + ĐẤT CÓ TÀ GIẶC Gia đình có tội nghiệp xưa Để lại tội lỗi dây dưa đời này Con, cháu, chắt ai hợp nay Sẽ phải gánh chịu đời này nghiệp duyên Dù người trai, gái cũng phiền Vì vong nhà hợp gây phiền cháu con Gia đình không được vuông tròn Người con, cháu, chắt hợp hồn cũng đau Sẽ bị vong theo khổ sầu Vong bên ngoài ác theo …

27 Tháng Một 2021| Quyển 2

VIỆC TRẢ NỢ TÀO QUAN CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

VIỆC TRẢ NỢ TÀO QUAN CÓ ĐÚNG KHÔNG ? Tào quan không của nước mình Tào quan nước họ thực tình sang ta Trần không ai nợ chi qua Không phải nghe giặc lo ra việc này Phí tiền, đừng đốt mã nay Phí công, tốn của cúng thầy lừa dân Thánh không gọi, Thánh không cần Cúng Thánh không chứng lễ trần vứt đi. Việc làm của thầy mo là sai phạm, lừa dân, sai đạo Thánh nước Nam. …

27 Tháng Một 2021| Quyển 2

VIỆC TIẾN CĂN ĐỔI SỐ MỆNH TRẦN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

VIỆC TIẾN CĂN ĐỔI SỐ MỆNH TRẦN CÓ ĐÚNG KHÔNG? Tiến căn đổi số mệnh trần Thầy mo cúng láo không phần đúng chi Làm gì có Luật Thiên ghi Tiến căn đổi số của thì trần gian Tiền vàng, mũ mã, tiến đàn Làm trò lừa bịp các Quan không cần Hãy nghe lời Thánh giáng trần Dân đừng nghe những thầy trần làm điêu Luật Thiên không có những điều Tiến căn đổi số đặt điều làm sai. …

27 Tháng Một 2021| Quyển 2

LUẬT CƯỚI HỎI CHO DÂN KHI NHÀ CÓ ĐẠI TANG

LUẬT CƯỚI HỎI CHO DÂN KHI NHÀ CÓ ĐẠI TANG   Nhà ai mới có đại tang Có con trai, gái lo, toan vợ chồng Đại tang đau khổ vô cùng Một năm qua giỗ hãy cùng lo toan. Nếu là cháu, chắt lo làm Qua trăm ngày được việc sang cưới trần. Luật Thánh cho dưới người dân Cưới con trai, gái của trần xưa nay Một năm có thể cưới ngay Cả trai, cả gái dù nay hai người Không phải …

27 Tháng Một 2021| Quyển 2

LỜI CHA DẠY CHO DÂN CÁC HƯỚNG ĐẸP

LỜI CHA DẠY CHO DÂN CÁC HƯỚNG ĐẸP Lời Cha dạy dân làm nhà Hướng nam đẹp nhất nhà làm hướng nam Đẹp nhì hướng đông rõ ràng Hướng tây nhà làm là đứng thứ ba Hướng bắc đứng thứ tư ra Hướng đẹp làm nhà lần lượt giờ đây Đừng ai theo tuổi sai nay Nhà làm đời này đời khác tiếp theo Đời đời mãi mãi nhất điều Nhiều người cùng ở sớm chiều quanh năm Hướng đẹp tất cả đẹp chung Hướng xấu phải chịu …

26 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH SỚ XIN QUAN TẠ MỘ PHÁT

KÍNH SỚ XIN QUAN TẠ MỘ PHÁT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KÍNH SỚ XIN QUAN TẠ MỘ PHÁT   Kính trình Đức Cha Trời Kính trình tạ Đức Mẫu Địa Kính trình tạ Đức Quan Thần Linh đất nước Kính trình tạ Đức các Quan Thần Linh đất mộ Xứ đồng …. xã… huyện… tỉnh hay thành phố… Kính xin tạ Đức Quan Thần Thần Linh đất nước, Thần Linh đất mồ Xin tạ các …

26 Tháng Một 2021| Quyển 2