KÍNH SỚ DÂNG LỄ THƯỢNG NGUYÊN      

KÍNH SỚ DÂNG LỄ THƯỢNG NGUYÊN       Kính lễ Rằm tháng Giêng  (Gọi lễ Thượng Nguyên) Kính xin dâng lễ Cha Trời Kính lễ Mẹ Địa kính lời cầu trên Kính lễ cầu ngày Thượng nguyên Cầu Trời cầu Đất độ yên nước nhà Cầu Tổ Tông nước Nam ta Cầu Phật, cầu Thánh, Thần và các Quan Cầu Bác cao nhất toà vàng Cầu trên cứu độ dân Nam nước nhà Cầu độ mưa thuận gió hoà Cầu Trời độ hết nước nhà Việt …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KINH CẦU GIẢI HẠN ĐỘ AN

KINH CẦU GIẢI HẠN ĐỘ AN Kinh cầu Trời, Đất độ ân Cầu Trời độ nước Nam trần tốt tươi Kính cầu Cha, Mẹ Đất Trời Độ hết trần thế khắp nơi xa gần Cầu Trời mưa thuận cho dân Cầu bớt bão lụt, bớt phần nạn tai Cầu độ dân nước an bài Bớt hỏa, bớt hạn, nạn tai trên đường Cầu Cha, Mẹ Tổ Nước thương Độ dân, độ nước bốn phương xa gần Bắc, Trung, Nam kính cầu Thần Cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH SỚ XIN TRÊN GIẢI HẠN CẦU AN CHO GIA ĐÌNH Kính xin giải hạn cầu an

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH SỚ XIN TRÊN GIẢI HẠN CẦU AN CHO GIA ĐÌNH Kính xin giải hạn cầu an                   Kính trình Trời Đất                 Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam. Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần Trước cầu Trời, Đất ban ân độ đời Cầu Phật, Thánh, Thần sáng tươi Cầu Cha, Mẹ nước Nam đời yêu thương Tuần rằm nghi lễ …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH LỄ THANH MINH TRONG TIẾT THÁNG 3, XIN TẠ MỘ CHO VONG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   KÍNH LỄ THANH MINH TRONG TIẾT THÁNG 3, XIN TẠ MỘ CHO VONG Kính sớ lễ trình các Quan Thần Linh đất nước, Thần Linh nghĩa trang Kính xin lễ Đức Quan Thần Thần Linh Đất nước, Thần Linh đất mồ Gia đình xin kính lễ vô Hương, trà, quả thực kính mồ nghĩa trang Cầu Quan chứng lễ hương nhang Độ cho vong được bình an đời …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH SỚ XIN TẠ MỘ CHO DÒNG HỌ… NGÀY LỄ THANH MINH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH SỚ XIN TẠ MỘ CHO DÒNG HỌ... NGÀY LỄ THANH MINH   Kính trình các Quan Thần Linh đất nước Kính trình các Quan Thần Linh đất mộ nghĩa địa ..., xứ đồng.. Ngày...tháng... năm... (âm) ; ngày...tháng... năm (dương)... Kính trình lễ tại.... Kính mời các Quan giáng chứng lễ, chứng sớ cho gia đình.... (hay dòng họ ghi …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

KÍNH LỄ NGÀY THANH MINH TẠI GIA

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KÍNH LỄ NGÀY THANH MINH TẠI GIA   Kính xin tạ mộ Gia tiên Kính trình các Quan Thần Linh đất nước Kính trình các Quan Thần Linh xứ mộ nghĩa địa... Kính xin tạ Đức Quan Thần Thần Linh Đất nước, Thần Linh xã nhà Thần Linh nghĩa địa gần xa Xứ nơi nghĩa địa nơi nhà mồ vong Lòng thành lễ mỏng kính mong Mời Quan về chứng lễ cùng …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

LỜI THÁNH DẠY DÂN LỄ MÙNG 5, THÁNG 5 ÂM LỊCH

LỜI THÁNH DẠY DÂN LỄ MÙNG 5, THÁNG 5 ÂM LỊCH Kính dâng lễ kính mùng năm Kính mời Phật, Thánh giáng thăng tại nhà Mời Quan Thần xứ tại gia Mời Quan rừng, núi cùng là biển, sông Mời Quan ở các xứ đồng Ở đâu mời đấy tạ công Đức Thần Lễ ngày cơm mới của dân Lễ ngày tạ Đức Thánh Thần các Quan Vào mùa thu hoạch đẹp an Lễ trình, lễ tạ cầu an làm mùa.   Lời dẫn tiếp: Ngày lấy lá thuốc …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

LỜI CHA DẠY VIỆC LỄ RẰM THÁNG BẢY

LỜI CHA DẠY VIỆC LỄ RẰM THÁNG BẢY Cha dạy việc lễ ngày rằm Gọi ngày hội của hồn vong âm phần Rằm tháng bảy ngày toàn dân Gọi ngày ân xá vong trần xưa nay Lệ này Thiên chẳng cho nay Người đời tự vẽ ra nay cúng cầu Vẽ ra đủ thứ không đâu Nào là mã nộp, mã cầu cúng vong Để trần dân phải long đong Mua tiền, vàng, mã phí công đốt hoài Hôm nay Thánh đọc thành bài Cho dân biết để có bài …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

BÀI LỄ RẰM THÁNG 7 TẠI GIA TIÊN Xin Quy Ngọc Phật

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        BÀI LỄ RẰM THÁNG 7 TẠI GIA TIÊN Xin Quy Ngọc Phật Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần Cầu gia Tiên Tổ của phần tại gia Ngày rằm kính lễ hương hoa Lễ nghi chay, mặn tại gia thỉnh mời Mời bề trên chứng tâm đời Chứng lòng con cháu kính lời cầu trên Trước cầu gia sự bình yên Phúc, tài, lộc, thọ cho riêng gia đình Sau cầu …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2

SỚ CẦU SIÊU THOÁT CHO CÁC VONG HỒN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỚ CẦU SIÊU THOÁT CHO CÁC VONG HỒN Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam.         Kính sớ xin cầu siêu thoát cho các vong đã mất từ lâu  được an nhàn phần hồn, phần cốt, phần mộ vong. Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần Xin cầu trên độ vong trần tại gia Độ vong dòng họ của nhà Họ...........được an là hồn vong Họ Ngoại …

28 Tháng Một 2021| Quyển 2